Cụm động từ tiếng Anh gồm 3 từ (P.2)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam

jump out at somebody

→ rất rõ ràng và dễ thấy đối với ai.

 • That's a very effective advertisement - it really jumps out at you.

  Đó là một quảng cáo hiệu quả - Nó đập vào mắt tôi.

break in on something

→ cắt ngang hoặc quấy rầy ai.

 • She longed to break in on their conversation but didn't want to appear rude.

  Cô ấy muốn cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng không muốn tỏ ra bất lịch sự.

add up to something

→ tổng cộng (thành/lên đến).

 • The total costs add up to several million euros.

  Tổng chi phí lên đến vài triệu Euro.

break off with someone

→ chia tay với ai, chấm dứt mối quan hệ với.

 • Terri has broken off with Sam.

  Terri đã chia tay với Sam.

make up for something

→ bù đắp cho.

 • I sent her a present to try to make up for my rude behaviour.

  Tôi tặng cô ấy món quà để cố gắng bù đắp cho hành vi thô lỗ của tôi.

pick up after someone/something

→ dọn dẹp lại đống lộn xộn mà ai/điều gì gây ra.

 • I always have to pick up after him because he leaves things all over the office.

  Tôi luôn phải dọn dẹp lại đống lộn xộn của anh ta bởi vì anh ta luôn bày mọi thứ khắp cả văn phòng.

think back on something

→ nhớ lại điều gì.

 • When I think back on it, I realize I should have noticed that you were unhappy.

  Khi tớ nhớ lại điều đó, tớ nhận ra rằng đáng lẽ ra tớ nên để ý rằng cậu không vui.

tie in with something

→ khớp với, bổ sung cho nhau.

 • These figures tie in with what I just said.

  Những số liệu này khớp với những gì mà tôi vừa nói.

get back at somebody

→ trả đũa, trả thù ai.

 • I'll get back at her for landing me in trouble.

  Tôi sẽ trả thù cô ta vì đã khiến tôi gặp rắc rối

get up to something

→ làm điều gì sai hoặc ngỗ ngược.

 • The children are always getting up to some trouble or other.

  Những đứa trẻ đó luôn gây ra rắc rối hay những điều tương tự thế.

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn nghe nói giỏi tiếng Anh

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ lớn và biết cách sử dụng những từ đó.

Nhận ra điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng chương trình Trắc Nghiệm Thông Minh, chương trình học từ vựng của LeeRit, để giúp mình học phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

FREE! Đăng kí sử dụng LeeRit

Đăng kí một tài khoản để sử dụng LeeRit chỉ mất 10 giây

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết