Động từ tiếng Anh về nấu ăn

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • grate

  /ɡreɪt/

  nạo, xát

 • grill

  /ɡrɪl/

  nướng

 • layer

  /ˈler/

  sắp từng lớp, từng tầng

 • level

  /ˈlevəl/

  san bằng

 • melt

  /melt/

  làm tan ra, chảy ra

 • pinch

  /pɪntʃ/

  ngắt, véo, kẹp

 • pour

  /pɔːr/

  rót

 • scramble

  /ˈskræmbl/

  trộn lại

 • serve

  /sɜːv/

  dọn ra ăn

 • simmer

  /ˈsɪmər/

  ninh nhỏ lửa

 • slice

  /slaɪs/

  cắt ra từng lát mỏng, lạng

 • spread

  /spred/

  rải, phết

 • stir

  /stɜːr/

  khuấy

 • taste

  /teɪst/

  nếm

 • add

  /æd/

  thêm vào

 • bake

  /beɪk/

  nướng

 • blend

  /blend/

  pha trộn

 • boil

  /bɔɪl/

  đun sôi, luộc

 • bread

  /bred/

  nhào bột mì

 • broil

  /brɔɪl/

  nướng, hun nóng

 • chop

  /tʃɒp/

  chặt, băm nhỏ

 • cut

  /kʌt/

  cắt

 • dip

  nhúng

 • fry

  /fraɪ/

  chiên

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết