Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (11)

Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng
humorous: dùng với ý hài hước
disapproving: dùng với nghĩa tiêu cực

go the extra mile

→ nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được thứ gì đó, để giúp ai đó, vv.

 • She is the greatest teacher I've ever known. She is always willing to go the extra mile for her students.

  Cô ấy là giáo viên tuyệt vời nhất tôi từng biết. Cô luôn sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn nữa vì học sinh của mình.

keep an eye on somebody / something

→ để mắt đến ai đó / cái gì đó.

 • Would you mind keeping an eye on the baby when I'm away?

  Có thể phiền bạn để mắt đến đứa bé khi tôi ra ngoài không?

kick the bucket

→ (informal) (humorous) chết / ngủm.

 • After 3 months struggling against cancer, he finally kicked the bucket yesterday.

  Sau 3 tháng chống chọi với ung thư, anh ta cuối cùng đã mất vào hôm qua.

pull somebody’s leg

→ (informal) đùa với ai đó, thường là làm họ tin một điều không có thật.

 • Okay okay, I just pull your leg. She didn't move to anywhere.

  Rồi mà, tớ chỉ đùa thôi. Cô ấy không có chuyển đi đâu hết.

smell a rat

→ (informal) nghi ngờ việc gì đó không đúng.

 • When I called him, I smelled a rat. He wasn't at his office as he had told me so.

  Khi tôi gọi anh ta, tôi đã nghi ngờ có gì đó không đúng. Anh ta không hề ở văn phòng như lời anh ta nói với tôi.

take a rain check

→ (informal) từ chối một lời mời / lời đề nghị nhưng nói rằng có thể sau này sẽ chấp nhận.

 • Tonight? I think I may take a rain check.

  Tối nay hả? Chắc tôi không đến được rồi, để lần sau vậy.

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm