Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (7)

Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng
disapproving: dùng với nghĩa tiêu cực
Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam

1. give somebody the benefit of the doubt

→ chấp nhận là những điều ai đó nói hoặc làm là đúng vì bạn không thể chứng minh là họ sai.

 • There was something fishy going on there, but I had no choice but to give her the benefit of the doubt.

2. on/through the grapevine

→ nghe phong thanh (tin đồn thổi).

 • I heard on the grapevine that you will get married to Ann next month.

  Tôi nghe đồn là tháng tới bạn sẽ kết hôn với Ann.

3. hit the nail on the head

→ đánh đúng / nói đúng trọng tâm.

 • She hit the nail on the head when she said that our company needs a stronger leader.

  Cô ta đánh đúng trọng tâm vấn đề khi nói là công ty chúng ta cần một lãnh đạo mạnh mẽ hơn.

4. in the heat of the moment

→ thực hiện một hành động lúc thiếu suy nghĩ do đang cao hứng hoặc tức giận.

 • In the heat of the moment, we said terrible things to each other.

  Trong lúc tức giận, chúng tôi nói những điều tệ hại với nhau.

5. climb/jump on the bandwagon

→ (informal, disapproving) làm một điều hợp thời như như người khác vói hi vọng cũng sẽ nổi tiếng hay thành công.

 • I'm not the kind of person to jump on the bandwagon. I value independent and critical thinking.

6. hold/keep somebody/something at bay

→ ngăn cản ai đó đến gần hay ngăn một vấn đề co ảnh hưởng tiêu cực.

 • I hate reptiles! Snakes. crocodiles. Keep them at bay!

  Tôi ghét các loài bò sát! Rắn nè, cá sấu nè. Để chúng tránh xa tôi ra.

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết