Thành ngữ tiếng Anh với từ Eyes

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam

Can't take your eyes off somebody/something

→ không thể rời mắt khỏi ai/cái gì

 • The first time we met, we couldn't take our eyes off each other.

  Ngay từ lần đầu tiên gặp chúng tôi đã không thể rời mắt khỏi nhau.

Shut/close your eyes

→ cố tình làm ngơ

 • You can't just close your eyes to his violence.

  Anh không thể chỉ giả đò không biết sự bạo hành của hắn ta.

Keep an eye on somebody/something

→ để mắt, trông chừng

 • Will you keep an eye on things here until I get back?

  Cậu có thể giúp để mắt mới việc ở đây đến khi tớ quay lại không?

Not believe your eyes

→ cực kỳ ngạc nhiên về những gì trông thấy

 • I couldn't believe my eyes when he walked in.

  Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình khi trông thấy ông ta bước vào.

Beauty is in the eye of the beholder

→ mỗi người có một quan điểm khác nhau về vẻ đẹp

 • A: Have you seen her husband? He looks ugly, to my eyes. B: Well, beauty is in the eye of the beholder.

  A: Cậu có thấy mặt chồng cô ta chưa? Tôi thấy anh ta xấu trai quá. B: Thì mỗi người có một quan điểm khác nhau về cái đẹp mà.

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn nghe nói giỏi tiếng Anh

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ lớn và biết cách sử dụng những từ đó.

Nhận ra điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng chương trình Trắc Nghiệm Thông Minh, chương trình học từ vựng của LeeRit, để giúp mình học phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

FREE! Đăng kí sử dụng LeeRit

Đăng kí một tài khoản để sử dụng LeeRit chỉ mất 10 giây

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết