Thành ngữ tiếng Anh với từ Shop

Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng
disapproving: mang nghĩa tiêu cực, chê trách
Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam

1. a bull in a china shop

→ người bất cẩn hay hành động vụng về, lóng ngóng trong một tình huống cần đến kỹ năng và sự cẩn thận.

 • Please do not act like a bull in a china shop.

  Làm ơn đừng có cư xử như mấy đứa vụng về.

2. hit the streets, hit the shops/stores

→ (informal) được bày bán rộng rãi.

 • The last book of Harry Potter series will hit the shops next week.

  Tập cuối trong series Harry Potter sẽ được bày bán rộng rãi vào tuần sau.

3. mind the shop

→ tạm thời đảm nhận một vị trí / việc gì đó trong khi người khác đi vắng.

 • Can you mind the shop while the team leader goes on a business trip?

  Bạn có thể tạm chịu trách nhiệm trong khi người trưởng nhóm đi công tác không?

4. set up shop

→ mở cửa hiệu, bắt đầu một việc kinh doanh.

 • So now you've graduated already, are you going to set up shop?

  Giờ thì bạn đã tốt nghiệp rồi; bạn có định mở cửa hiệu riêng / lập công ty, vv không?

5. shut up shop

→ (informal) đóng cửa doanh nghiệp vĩnh viễn hoặc tạm thời.

 • Many companies are considering shutting up shop because of the economic depression.

  Nhiều công ty đang xem xét việc ngừng kinh doanh vì (tác động) cuộc khủng hoảng kinh tế.

6. talk shop

→ (disapproving) nói chuyện công việc với đồng nghiệp, đặc biệt là khi đang đi cùng những người không liên quan hay không hứng thú với chủ đề đó.

 • If you and Henry keep talking shop, I'll leave.

  Nếu cậu với Henry cứ tiếp tục nói chuyện công việc với nhau, tớ sẽ về.

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết