Thành ngữ tiếng Anh với bộ phận cơ thể

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam

ahead of the game

→ đi trước đón đầu, dẫn trước đối thủ cạnh tranh.

 • With everyone looking for new business, how does your company stay ahead of the game?

  Trước tình hình mọi người tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, làm thế nào công ty của bạn có thể đi trước đón đầu được?

keep an ear to the ground

→ lắng nghe/để ý thông tin mới hay xu hướng mới.

 • John kept his ear to the ground, hoping to find out new ideas in computers.

  John luôn để ý những thông tin mới, với hi vọng rằng có thể tìm thấy những ý tưởng mới về lĩnh vực máy tính.

arm yourself/somebody (with something)

→ trang bị cho bản thân/ai đó (điều gì).

 • Nowadays, students need to be armed with many skills to get on life.

  Ngày nay, sinh viên cần được trang bị nhiều kĩ năng để bước vào đời.

a leg up

→ lợi thế.

 • We have a leg up on the competition.

  Chúng ta có lợi thế trong cuộc thi.

give somebody a hand

→ giúp đỡ ai làm gì, đặc biệt công việc đòi hỏi thể lực.

 • Let me know when you're moving and I'll give you a hand.

  Nói cho tớ biết lúc nào cậu chuyển nhà và tớ sẽ giúp cậu một tay.

work one's fingers to the bone

→ làm việc rất vất vả, chăm chỉ.

 • I have been working my fingers to the bone so you children could have everything you need.

  Mẹ đã làm việc rất vất vả để các con có được mọi thứ các con cần.

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn nghe nói giỏi tiếng Anh

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ lớn và biết cách sử dụng những từ đó.

Nhận ra điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng chương trình Trắc Nghiệm Thông Minh, chương trình học từ vựng của LeeRit, để giúp mình học phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

FREE! Đăng kí sử dụng LeeRit

Đăng kí một tài khoản để sử dụng LeeRit chỉ mất 10 giây

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết