Từ vựng tiếng Anh về Ăn Uống

 • gnaw

  gặm

 • bite

  /baɪt/

  cắn

 • chew

  /tʃuː/

  nhai

 • swallow

  /ˈswɒləʊ/

  nuốt

 • taste

  /teɪst/

  nếm

 • glug

  /ɡlʌɡ/

  uống ừng ực

 • nibble

  gặm nhấm từng ít một

 • digest

  /daɪˈdʒest/

  tiêu hoá

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm