Từ vựng tiếng Anh về Bài tây

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • playing card

  bài tây

 • wild card

  lá bài được gán giá trị của bất cứ một lá bài nào khác

 • deck

  bộ bài

 • hand

  /hænd/

  sắp bài có trên tay

 • play

  /pleɪ/

  lượt chơi

 • face card

  mặt có hình của bài

 • suit

  /suːt/

  nước bài (bộ bài nhỏ)

 • spade

  /speɪd/

  bích

 • diamond

  /ˈdaɪmənd/

 • heart

  /hɑːt/

 • club

  /klʌb/

  nhép

 • jack

  /dʒæk/

  quân bồi

 • queen

  /kwiːn/

  quân đầm

 • king

  /kɪŋ/

  quân già

 • ace

  quân át

 • joker

  /ˈdʒoʊkər/

  quân phăng teo

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết