Từ vựng tiếng Anh về Board Game

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • backgammon

  /ˈbæk.ɡæm.ən/

  cờ tào cáo

 • bingo

  /ˈbɪŋɡəʊ/

  trò bingo (hơi giống lô tô)

 • go

  /ɡəʊ/

  cờ vây

 • checkers

  /ˈtʃekəz/

  cờ đam

 • chess

  /tʃes/

  cờ vua

 • chinese chess

  cờ tướng

 • domino

  /ˈdɑːmənoʊ/

  đô mi nô

 • mahjong

  /mɑːˈʒɑːŋ/

  mạt chược

 • noughts and crosses

  cờ ca rô

 • Chinese checkers

  cờ đam Trung Quốc

 • snakes and ladders

  trò rắn và thang

 • monopoly

  /məˈnɒpəli/

  cờ tỉ phú

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết