Từ vựng tiếng Anh về Board Game

 • backgammon

  /ˈbæk.ɡæm.ən/

  cờ tào cáo

 • bingo

  /ˈbɪŋɡəʊ/

  trò bingo (hơi giống lô tô)

 • go

  /ɡəʊ/

  cờ vây

 • checkers

  /ˈtʃekəz/

  cờ đam

 • chess

  /tʃes/

  cờ vua

 • chinese chess

  cờ tướng

 • domino

  /ˈdɑːmənoʊ/

  đô mi nô

 • mahjong

  /mɑːˈʒɑːŋ/

  mạt chược

 • noughts and crosses

  cờ ca rô

 • Chinese checkers

  cờ đam Trung Quốc

 • snakes and ladders

  trò rắn và thang

 • monopoly

  /məˈnɒpəli/

  cờ tỉ phú

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm