Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ âm nhạc

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • guitar

  đàn ghi-ta

 • mandolin

  /'mændəlin/

  đàn măng-đô-lin

 • banjo

  đàn băng-giô

 • violin

  /ˌvaɪəˈlɪn/

  đàn vi-ô-lông, vĩ cầm

 • piano

  /piˈænəʊ/

  đàn piano, dương cầm

 • trombone

  /trɑːmˈboʊn/

  kèn trôm-bon

 • french horn

  kèn Cor

 • harmonica

  kèn ác-mô-ni-ca

 • saxophone

  kèn xắc-xô

 • clarinet

  /,klæri'net/

  kèn cla-ri-nét

 • flute

  sáo

 • tambourine

  /,tæmbə'ri:n/

  trống lục lạc

 • harp

  /hɑːrp/

  đàn hạc

 • band

  /bænd/

  ban nhạc, dàn nhạc

 • drums

  /drʌm/

  trống

 • marching band

  ban nhạc diễu hành

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn nghe nói giỏi tiếng Anh

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ lớn và biết cách sử dụng những từ đó.

Nhận ra điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng chương trình Trắc Nghiệm Thông Minh, chương trình học từ vựng của LeeRit, để giúp mình học phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

FREE! Đăng kí sử dụng LeeRit

Đăng kí một tài khoản để sử dụng LeeRit chỉ mất 10 giây

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết