Từ vựng tiếng Anh về các loại dụng cụ âm nhạc (phần 2)

 • triangle

  /ˈtraɪæŋɡl/

  kẻng tam giác

 • xylophone

  /ˈzaɪləfəʊn/

  mộc cầm, đàn phím gỗ

 • cello

  /ˈtʃeləʊ/

  đàn vi-ô-lông-xen

 • trumpet

  /ˈtrʌmpɪt/

  kèn trôm-pét

 • organ

  /ˈɔːɡən/

  đàn ống

 • kettledrum

  /ˈket.əl.drʌm/

  trống định âm

 • bagpipes

  /ˈbæɡpaɪps/

  kèn túi

 • gong

  /ɡɒŋ/

  cồng, chiêng

 • cymbal

  /ˈsɪmbəl/

  chũm chọe

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm