Từ vựng tiếng Anh về các loại dụng cụ âm nhạc (phần 2)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • triangle

  /ˈtraɪæŋɡl/

  kẻng tam giác

 • xylophone

  /ˈzaɪləfəʊn/

  mộc cầm, đàn phím gỗ

 • cello

  /ˈtʃeləʊ/

  đàn vi-ô-lông-xen

 • trumpet

  /ˈtrʌmpɪt/

  kèn trôm-pét

 • organ

  /ˈɔːɡən/

  đàn ống

 • kettledrum

  /ˈket.əl.drʌm/

  trống định âm

 • bagpipes

  /ˈbæɡpaɪps/

  kèn túi

 • gong

  /ɡɒŋ/

  cồng, chiêng

 • cymbal

  /ˈsɪmbəl/

  chũm chọe

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết