Từ vựng tiếng Anh về các loại ghế

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • armchair

  /ˈɑːmˌtʃeər/

  ghế bành

 • sofa

  /ˈsəʊfə/

  ghế sofa

 • stool

  /stuːl/

  ghế đẩu

 • high chair

  /haɪ tʃer/

  ghế cao cho em bé

 • deckchair

  /ˈdektʃer/

  ghế bố

 • rocking chair

  /rɑːkɪŋ tʃer/

  ghế bập bênh

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết