Từ vựng tiếng Anh về Các loại hạt

 • cashew

  /ˈkæʃuː/

  hạt điều

 • almond

  /ˈɑːmənd/

  hạt hạnh nhân

 • hazelnut

  /ˈheɪzlnʌt/

  hạt phỉ

 • chestnut

  /ˈtʃesnʌt/

  hạt dẻ

 • macadamia

  /ˌmækəˈdeɪmiə/

  hạt mắc ca

 • peanut

  /ˈpiːnʌt/

  đậu phộng

 • pecan

  /pɪˈkɑːn/

  hạt hồ đào

 • pine nut

  hạt thông

 • pistachio

  /pɪˈstæʃioʊ/

  hạt hồ trăn (hạt dẻ cười)

 • walnut

  /ˈwɔːlnʌt/

  hạt óc chó

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm