Từ vựng tiếng Anh về Các loài hoa

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • daisy

  /ˈdeɪzi/

  hoa cúc

 • rose

  /rəʊz/

  hoa hồng

 • iris

  /ˈaɪərɪs/

  hoa iris

 • narcissus

  /nɑːrˈsɪsəs/

  hoa thuỷ tiên

 • orchid

  /ˈɔːkɪd/

  hoa phong lan

 • tulip

  /ˈtjuːlɪp/

  hoa tu-lip

 • sunflower

  /ˈsʌnflaʊər/

  hoa hướng dương

 • cyclamen

  /ˈsaɪkləmən/

  hoa anh thảo

 • carnation

  /kɑːˈneɪʃən/

  hoa cẩm chướng

 • poppy

  /ˈpɒpi/

  hoa anh túc (có hoa đỏ rực, có nước (như) sữa, hạt đen nhỏ)

 • pansy

  /ˈpænzi/

  hoa păng-xê

 • violet

  /ˈvaɪələt/

  hoa vi-ô-lét

 • lily of the valley

  hoa linh lan

 • mimosa

  /mɪˈmoʊsə/

  hoa xấu hổ; hoa trinh nữ

 • daffodil

  /ˈdæfədɪl/

  thuỷ tiên hoa vàng

 • lily

  /ˈlɪli/

  hoa huệ tây; hoa loa kèn

 • hyacinth

  /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/

  hoa lan dạ hương

 • anemone

  /əˈnem.ə.ni/

  cây hoa xuân

 • gladiolus

  /ɡlædiˈoʊləs/

  hoa lay-ơn

 • forget-me-not

  /fɚˈɡet.mi.nɑːt/

  hoa lưu ly

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết