Từ vựng tiếng Anh về các loại nón

 • balaclava

  /ˌbæl.əˈklɑː.və/

  mũ len trùm đầu và cổ

 • baseball cap

  /ˈbeɪsbɔːl kæp/

  nón lưỡi trai

 • beret

  /bəˈreɪ/

  mũ nồi

 • flat cap

  /flæt kæp/

  nón phớt

 • fedora

  /fəˈdɔː.rə/

  mũ phớt mềm

 • top hat

  /tɒp hæt/

  mũ chóp cao

 • bowler

  /ˈbəʊlər/

  mũ quả dưa

 • mortar board

  /ˈmɔːrtər bɔːrd/

  mũ tốt nghiệp

 • deerstalker

  /ˈdɪəˌstɔː.kər/

  mũ thợ săn

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm