Từ vựng tiếng Anh về các loại xe công trình

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • dump truck

  /dʌmp trʌk/

  xe ben

 • forklift truck

  /ˌfɔːrklɪft ˈtrʌk/

  xe nâng

 • excavator

  /ˈekskəveɪtər/

  máy đào, máy xúc

 • bulldozer

  /ˈbʊldoʊzər/

  máy ủi

 • tractor

  /ˈtræktər/

  máy kéo

 • concrete mixer

  xe trộn xi măng

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết