Từ vựng tiếng Anh về cắm trại (phần 3)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • caravan

  xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động

 • rucksack

  /ˈrʌksæk/

  ba lô (có khung kim loại)

 • hammock

  /ˈhæmək/

  cái võng

 • mosquito net

  /məˈskiː.təʊ ˌnet/

  mùng/màn chống muỗi

 • peg

  /peɡ/

  cọc (dùng để dựng lều)

 • camp bed

  /ˈkæmp ˌbed/

  giường gấp

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết