Từ vựng tiếng Anh về cắm trại (phần 3)

 • caravan

  xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động

 • rucksack

  /ˈrʌksæk/

  ba lô (có khung kim loại)

 • hammock

  /ˈhæmək/

  cái võng

 • mosquito net

  /məˈskiː.təʊ ˌnet/

  mùng/màn chống muỗi

 • peg

  /peɡ/

  cọc (dùng để dựng lều)

 • camp bed

  /ˈkæmp ˌbed/

  giường gấp

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm