Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 3)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • bush

  /bʊʃ/

  bụi cây

 • hedge

  /hedʒ/

  hàng rào; hàng bụi cây, bụi rậm trồng sát nhau

 • lawn

  /lɔːn/

  bãi cỏ

 • greenhouse

  /ˈɡriːnhaʊs/

  nhà kính

 • orchard

  /ˈɔːrtʃərd/

  vườn cây ăn trái

 • flower bed

  /ˈflaʊər bed/

  luống hoa

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết