Từ vựng tiếng Anh về chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng (phần 1)

 • ecosystem

  hệ sinh thái

 • extinction

  /ɪkˈstɪŋkʃn/

  sự tuyệt chủng

 • habitat

  /ˈhæbɪtæt/

  môi trường sống (của cây cối, động vật)

 • wildlife

  /ˈwaɪldlaɪf/

  động vật hoang dã

 • food chain

  /fuːd tʃeɪn/

  hệ sinh vật mà cách sắp xếp là sinh vật lớp trên ăn sinh vật lớp dưới, chuỗi thức ăn

 • deforestation

  /diːˌfɒrɪˈsteɪʃən/

  sự phá rừng, sự phát quang

 • reforestation

  /ˌriːfɔːrɪˈsteɪʃn/

  sự tái trồng rừng

 • environmentalist

  /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/

  nhà môi trường học

 • conservation area

  /ˌkɑnsərˈveɪʃən ˈɛriə/

  khu bảo tồn

 • global warming

  hiện tượng trái đất nóng dần lên

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm