Từ vựng tiếng Anh về chương trình tv

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • documentary

  /ˌdɒkjəˈmentəri/

  phim tài liệu

 • game show

  /ɡeɪm ʃoʊ/

  trò chơi

 • talk show

  /tɔːk ʃoʊ/

  chương trình trò chuyện

 • news

  /njuːz/

  tin tức

 • soap opera

  /soʊp ˈɑːprə/

  phim nhiều tập

 • comedy

  /ˈkɒmədi/

  phim hài, hài kịch

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết