Từ vựng tiếng Anh về Công viên

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • merry-go-round

  /ˈmeriɡəʊˌraʊnd/

  vòng quay ngựa gỗ

 • bench

  /bentʃ/

  ghế dài

 • waste bin

  thùng rác

 • swing

  /swɪŋ/

  xích đu

 • see-saw

  /ˈsiː sɔː/

  bập bênh

 • playground

  /ˈpleɪɡraʊnd/

  sân chơi

 • vendor

  /ˈvendɔːr/

  người bán hàng rong

 • pond

  /pɒnd/

  hồ nước

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết