Từ vựng tiếng Anh về Công viên

 • merry-go-round

  /ˈmeriɡəʊˌraʊnd/

  vòng quay ngựa gỗ

 • bench

  /bentʃ/

  ghế dài

 • waste bin

  thùng rác

 • swing

  /swɪŋ/

  xích đu

 • see-saw

  /ˈsiː sɔː/

  bập bênh

 • playground

  /ˈpleɪɡraʊnd/

  sân chơi

 • vendor

  /ˈvendɔːr/

  người bán hàng rong

 • pond

  /pɒnd/

  hồ nước

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm