Từ vựng tiếng Anh về cửa hàng

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • shopper

  /ˈʃɑːpər/

  người mua sắm

 • cash register

  /kæʃ ˈredʒɪstər/

  máy tính tiền

 • shopping bag

  /ˈʃɑːpɪŋ bæɡ/

  túi mua sắm

 • label

  /ˈleɪbəl/

  nhãn

 • price tag

  /ˈpraɪs tæg/

  nhãn ghi giá

 • barcode

  /ˈbɑːrkoʊd/

  mã vạch

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết