Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ văn phòng (phần 2)

 • thumbtack

  cái ghim (với đầu lớn tròn và dẹt)

 • pushpin

  /ˈpʊʃ.pɪn/

  cái ghim (với đầu nhựa có màu, không dẹt)

 • binder

  /ˈbaɪndər/

  bìa cứng (để đựng giấy, tạp chí)

 • glue

  /ɡluː/

  keo hồ

 • whiteboard

  /ˈwaɪtbɔːd/

  bảng trắng

 • tape

  /teɪp/

  băng dán

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm