Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ văn phòng (phần 4)

 • folder

  bìa đựng hồ sơ

 • carbon paper

  /ˈkɑrbən ˈpeɪpər/

  giấy than

 • paper clip

  /ˈpeɪpər klɪp/

  kẹp giấy

 • rubber stamp

  /ˈrʌbər stæmp/

  con dấu cao su

 • clipboard

  /ˈklɪpbɔːrd/

  tấm bìa kẹp hồ sơ

 • stapler

  /ˈsteɪplər/

  đồ dập ghim

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm