Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ Y tế

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • crutch

  /krʌtʃ/

  cái nạng

 • defibrillator

  /diːˈfɪbrɪleɪtər/

  máy sốc điện

 • bedpan

  /'bedpæn/

  cái bô

 • dressing

  /ˈdresɪŋ/

  bông băng

 • incubator

  /ˈɪŋkjubeɪtər/

  lồng nuôi trẻ em đẻ non hoặc yếu ớt khi mới sinh

 • needle

  /ˈniːdl/

  cái kim tiêm

 • plaster

  băng keo cá nhân

 • plaster cast

  bó bột

 • stitch

  mũi khâu

 • sling

  /slɪŋ/

  băng đeo (để đỡ cánh tay bị thương hoặc gãy)

 • wheelchair

  /ˈwiːltʃeər/

  xe lăn (cho những người không thể đi lại)

 • stretcher

  /ˈstretʃər/

  cái cáng

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết