Từ vựng tiếng Anh về Đường phố

  • crossroads

    /ˈkrɒsrəʊdz/

    giao lộ (của 2 con đường)

  • junction

    /ˈdʒʌŋkʃən/

    giao lộ (của 2 hay 3 con đường, có thể là đường ray)

  • lay-by

    /ˈleɪbaɪ/

    chỗ tạm dừng xe trên đường

  • level-crossing

    đoạn đường ray giao đường cái

  • pavement

    /ˈpeɪvmənt/

    vỉa hè

  • pedestrian crossing

    vạch sang đường cho người đi bộ

  • road sign

    biển báo

  • signpost

    /ˈsaɪnpəʊst/

    biển chỉ hướng và khoảng cách

  • roundabout

    vòng xoay

  • traffic light

    đèn giao thông

  • speed limit

    tốc độ giới hạn

  • toll

    /təʊl/

    lệ phí qua đường hay qua cầu

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm