Từ vựng tiếng Anh về Đường phố

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • crossroads

  /ˈkrɒsrəʊdz/

  giao lộ (của 2 con đường)

 • junction

  /ˈdʒʌŋkʃən/

  giao lộ (của 2 hay 3 con đường, có thể là đường ray)

 • lay-by

  /ˈleɪbaɪ/

  chỗ tạm dừng xe trên đường

 • level-crossing

  đoạn đường ray giao đường cái

 • pavement

  /ˈpeɪvmənt/

  vỉa hè

 • pedestrian crossing

  vạch sang đường cho người đi bộ

 • road sign

  biển báo

 • signpost

  /ˈsaɪnpəʊst/

  biển chỉ hướng và khoảng cách

 • roundabout

  vòng xoay

 • traffic light

  đèn giao thông

 • speed limit

  tốc độ giới hạn

 • toll

  /təʊl/

  lệ phí qua đường hay qua cầu

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết