Từ vựng tiếng Anh về gia đình (phần 3)

 • 1. grandparent

  /ˈɡrændˌpeərənt/

  ông/bà

 • 2. grandson

  /ˈɡrændsʌn/

  cháu trai

 • 3. granddaughter

  /ˈɡrændˌdɔːtər/

  cháu gái

 • 4. parents-in-law

  /ˈpeə.rənts.ɪnˌlɔː/

  cha mẹ chồng

 • 5. son

  /sʌn/

  con trai

 • 6. daughter-in-law

  /ˈdɔːtərɪnlɔː/

  con dâu

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm