Từ vựng tiếng Anh về gia đình

 • 1. grandmother

  /ˈɡrændˌmʌðər/

  bà nội, bà ngoại

 • 2. grandfather

  /ˈɡrændˌfɑːðər/

  ông nội, ông ngoại

 • 3. mother

  /ˈmʌðər/

  mẹ

 • 4. father

  /ˈfɑːðər/

  cha

 • 5. uncle

  /ˈʌŋkl/

  cậu, chú, bác

 • 6. aunt

  /ɑːnt/

  cô, dì, thím, mợ

 • 7. sister

  /ˈsɪstər/

  chị em gái

 • 8. brother

  /ˈbrʌðər/

  anh em trai

 • 9. cousin

  /ˈkʌzən/

  anh chị em họ

 • 10. brother-in-law

  /ˈbrʌðərɪnlɔː/

  anh rể, em rể

 • 11. niece

  /niːs/

  cháu gái (con của anh chị em)

 • 12. nephew

  /ˈnefjuː/

  cháu trai (con của anh chị em)

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm