Từ vựng tiếng Anh về gia đình

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • 1. grandmother

  /ˈɡrændˌmʌðər/

  bà nội, bà ngoại

 • 2. grandfather

  /ˈɡrændˌfɑːðər/

  ông nội, ông ngoại

 • 3. mother

  /ˈmʌðər/

  mẹ

 • 4. father

  /ˈfɑːðər/

  cha

 • 5. uncle

  /ˈʌŋkl/

  cậu, chú, bác

 • 6. aunt

  /ɑːnt/

  cô, dì, thím, mợ

 • 7. sister

  /ˈsɪstər/

  chị em gái

 • 8. brother

  /ˈbrʌðər/

  anh em trai

 • 9. cousin

  /ˈkʌzən/

  anh chị em họ

 • 10. brother-in-law

  /ˈbrʌðərɪnlɔː/

  anh rể, em rể

 • 11. niece

  /niːs/

  cháu gái (con của anh chị em)

 • 12. nephew

  /ˈnefjuː/

  cháu trai (con của anh chị em)

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết