Từ vựng tiếng Anh về giao thông (phần 2)

 • parking lot

  /ˈpɑːkɪŋ lɒt/

  bãi đậu xe

 • cone

  /koʊn/

  cọc tiêu giao thông

 • roadblock

  /ˈrəʊdblɒk/

  rào chắn đường

 • turnpike

  /ˈtɜːnpaɪk/

  đường cao tốc có thu phí

 • traffic warden

  /ˈtræfɪk ˈwɔːdn/

  nhân viên kiểm soát việc đỗ xe

 • speed camera

  /ˈspiːd ˌkæm.rə/

  camera bắn tốc độ

 • Học tiếng Anh giao tiếp nhanh chóngtiện lợi với ứng dụng di động

  Giao tiếp PRO

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm