Từ vựng tiếng Anh về hồ bơi (phần 2)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • float

  /fləʊt/

  cái phao

 • swimming trunks

  quần bơi

 • swimsuit

  /ˈswɪmsuːt/

  đồ bơi (nữ)

 • earplug

  /ˈɪrplʌɡ/

  đồ nhét tai

 • snorkel

  /ˈsnɔːrkl/

  ống thở

 • goggles

  /ˈɡɒɡlz/

  kính bảo hộ

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết