Từ vựng tiếng Anh về khách sạn (Phần 1)

 • hotel

  /həʊˈtel/

  khách sạn

 • motel

  /məʊˈtel/

  khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô

 • hostel

  /ˈhɒstəl/

  nhà nghỉ

 • reception

  /rɪˈsepʃən/

  quầy lễ tân

 • lobby

  /ˈlɑːbi/

  sảnh

 • premises

  /ˈpremɪsɪz/

  cơ ngơi, khuôn viên

 • corridor

  /ˈkɔːrɪdɔːr/

  hành lang

 • elevator

  /ˈelɪveɪtər/

  thang máy

 • fire-escape

  /ˈfaɪər ɪsˈkeɪp/

  cầu thang thoát hiểm khi có hỏa hoạn

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm