Từ vựng tiếng Anh về lễ Halloween

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • jack-o'-lantern

  đèn ma

 • trick or treat

  /trɪk ɔr trit/

  (phong tục trẻ em) cho kẹo hay bị ghẹo

 • bat

  /bæt/

  con dơi

 • cauldron

  /ˈkɔːldrən/

  vạc (để nấu)

 • skeleton

  /ˈskelɪtən/

  bộ xương

 • coffin

  /ˈkɔːfɪn/

  quan tài

 • tombstone

  /ˈtuːmstoʊn/

  bia mộ

 • cemetery

  /ˈsemətri/

  nghĩa trang

 • corpse

  /kɔːrps/

  xác chết (của người), tử thi

 • witch

  /wɪtʃ/

  mụ phù thủy

 • Frankenstein

  (văn hóa đại chúng) quái vật Frankenstein

 • werewolf

  /ˈwerwʊlf/

  ma sói, một giống người có thể biến thành sói vào đêm trăng tròn

 • mummy

  /ˈmʌmi/

  xác ướp

 • scarecrow

  /ˈskerkroʊ/

  bù nhìn

 • vampire

  /ˈvæmpaɪər/

  ma cà rồng, một kẻ đã chết nhưng sống lại và đi hút máu người vào đêm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết