Từ vựng tiếng Anh về lễ Halloween

 • jack-o'-lantern

  đèn ma

 • trick or treat

  /trɪk ɔr trit/

  (phong tục trẻ em) cho kẹo hay bị ghẹo

 • bat

  /bæt/

  con dơi

 • cauldron

  /ˈkɔːldrən/

  vạc (để nấu)

 • skeleton

  /ˈskelɪtən/

  bộ xương

 • coffin

  /ˈkɔːfɪn/

  quan tài

 • tombstone

  /ˈtuːmstoʊn/

  bia mộ

 • cemetery

  /ˈsemətri/

  nghĩa trang

 • corpse

  /kɔːrps/

  xác chết (của người), tử thi

 • witch

  /wɪtʃ/

  mụ phù thủy

 • Frankenstein

  (văn hóa đại chúng) quái vật Frankenstein

 • werewolf

  /ˈwerwʊlf/

  ma sói, một giống người có thể biến thành sói vào đêm trăng tròn

 • mummy

  /ˈmʌmi/

  xác ướp

 • scarecrow

  /ˈskerkroʊ/

  bù nhìn

 • vampire

  /ˈvæmpaɪər/

  ma cà rồng, một kẻ đã chết nhưng sống lại và đi hút máu người vào đêm

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm