Từ vựng tiếng Anh về môn Bi a

 • baize

  /beɪz/

  nỉ xanh (bọc bàn billiards)

 • billiards

  /ˈbɪliədz/

  môn bi-da

 • break

  /breɪk/

  các cú đánh thành công liên tiếp của một người chơi bi-da

 • cue

  /kjuː/

  gậy chơi bi-da

 • cue ball

  bóng bi-da

 • cushion

  /ˈkʊʃən/

  phần nệm phía cạnh bàn bi-da nơi bóng văng ra

 • frame

  /freɪm/

  một hiệp chơi bi-da hoặc bowling

 • pocket

  /ˈpɒkɪt/

  lỗ trên bàn bi-da

 • pool

  /puːl/

  lối chơi bi-da 16 người

 • poolroom

  /ˈpuːlruːm/

  phòng chơi đánh bi-da

 • pot

  /pɒt/

  (hành động) đánh bóng vào trúng lỗ

 • sink

  /sɪŋk/

  đánh bóng trúng lỗ

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm