Từ vựng tiếng Anh về môn Bơi lội

 • backstroke

  /ˈbækstrəʊk/

  kiểu bơi ngửa

 • breaststroke

  /ˈbreststrəʊk/

  kiểu bơi ếch

 • crawl

  /krɔːl/

  bơi sải

 • diving

  /ˈdaɪvɪŋ/

  lặn

 • diving board

  /ˈdaɪvɪŋ bɔːrd/

  cầu/ván nhảy

 • dog-paddle

  bơi chó

 • freestyle

  /ˈfriː.staɪl/

  bơi tự do

 • gala

  /ˈɡeɪlə/

  hội bơi

 • goggles

  /ˈɡɒɡlz/

  kính bảo hộ; kính bơi

 • lane

  /leɪn/

  làn bơi

 • length

  /leŋθ/

  chiều dài bể bơi

 • lido

  /ˈliːdoʊ/

  bể bơi ngoài trời

 • lifeguard

  /ˈlaɪfɡɑːd/

  nhân viên cứu hộ (ở bể bơi, bãi biển...)

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm