Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp (phần 3)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • receptionist

  /rɪˈsepʃənɪst/

  nhân viên lễ tân

 • engineer

  /ˌendʒɪˈnɪər/

  kỹ sư

 • programmer

  /ˈproʊɡræmər/

  lập trình viên máy tính

 • paramedic

  /ˌpærəˈmedɪk/

  nhân viên cấp cứu

 • surgeon

  /ˈsɜːdʒən/

  bác sĩ phẫu thuật

 • tattooist

  /təˈtuː.ɪst/

  nhân viên xăm mình

 • musician

  /mjuːˈzɪʃən/

  nhạc công

 • sailor

  /ˈseɪlər/

  thủy thủ

 • florist

  /ˈflɒrɪst/

  người bán hoa

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết