Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp (phần 5)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • barista

  /bɑːrˈiːs.tə/

  nhân viên pha chế cà phê

 • judge

  /dʒʌdʒ/

  quan tòa, thẩm phán

 • bodyguard

  /ˈbɒdiɡɑːd/

  cận vệ

 • babysitter

  /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/

  người giữ trẻ

 • pilot

  /ˈpaɪlət/

  phi công

 • electrician

  /ɪˌlekˈtrɪʃən/

  thợ điện

 • magician

  /məˈdʒɪʃən/

  ảo thuật gia

 • mechanic

  /mɪˈkænɪk/

  thợ máy, thợ cơ khí

 • cameraman

  /ˈkæmərəmæn/

  thợ quay phim

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết