Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp (phần 5)

 • barista

  /bɑːrˈiːs.tə/

  nhân viên pha chế cà phê

 • judge

  /dʒʌdʒ/

  quan tòa, thẩm phán

 • bodyguard

  /ˈbɒdiɡɑːd/

  cận vệ

 • babysitter

  /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/

  người giữ trẻ

 • pilot

  /ˈpaɪlət/

  phi công

 • electrician

  /ɪˌlekˈtrɪʃən/

  thợ điện

 • magician

  /məˈdʒɪʃən/

  ảo thuật gia

 • mechanic

  /mɪˈkænɪk/

  thợ máy, thợ cơ khí

 • cameraman

  /ˈkæmərəmæn/

  thợ quay phim

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm