Từ vựng tiếng Anh về NGHỀ NGHIỆP

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • Occupations

  /ˌɒkjəˈpeɪʃən/

  Nghề nghiệp

 • doctor

  /ˈdɒktər/

  bác sĩ

 • dentist

  /ˈdentɪst/

  nha sĩ

 • cashier

  /kæʃˈɪər/

  thu ngân

 • builder

  /ˈbɪldər/

  thợ xây dựng

 • reporter

  /rɪˈpɔːtər/

  phóng viên

 • tailor

  /ˈteɪlər/

  thợ may

 • teacher

  /ˈtiːtʃər/

  giáo viên

 • cook

  /kʊk/

  đầu bếp

 • magician

  /məˈdʒɪʃən/

  ảo thuật gia

 • baker

  /ˈbeɪkər/

  thợ làm bánh

 • singer

  /ˈsɪŋər/

  ca sĩ

 • artist

  /ˈɑːtɪst/

  họa sĩ

 • waiter

  /ˈweɪtər/

  bồi bàn

 • carpenter

  /ˈkɑːpəntər/

  thợ mộc

 • actor

  /ˈæktər/

  diễn viên

 • nurse

  /nɜːs/

  y tá

 • secretary

  /ˈsekrətəri/

  thư kí

 • gardener

  /ˈɡɑːdənər/

  người làm vườn

 • vet

  /vet/

  bác sĩ thú y

 • businessman

  /ˈbɪznɪsmæn/

  doanh nhân

 • policeman

  /pəˈliːs.mən/

  cảnh sát

 • painter

  /ˈpeɪntər/

  thợ sơn nhà

 • hairdresser

  /ˈheəˌdresər/

  thợ cắt tóc

 • dancer

  /ˈdænsər/

  vũ công

 • farmer

  /ˈfɑːmər/

  nông dân

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết