Từ vựng tiếng Anh về nghề thủ công (phần 1)

 • basketwork

  nghề đan rổ rá

 • calligraphy

  /kəˈlɪɡrəfi/

  thư pháp

 • flower arranging

  /ˈflaʊər əˈreɪnʤɪŋ/

  nghệ thuật cắm hoa

 • gastronomy

  /ɡæˈstrɑːnəmi/

  mỹ thực học (nghệ thuật nấu ăn ngon và cách ăn ngon)

 • origami

  /ˌɔːrɪˈɡɑːmi/

  nghệ thuật xếp giấy của Nhật Bản

 • portraiture

  /ˈpɔːrtrətʃər/

  nghệ thuật vẽ hoặc chụp hình chân dung

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm