Từ vựng tiếng Anh về nghề thủ công (phần 2)

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • bonsai

  bonsai (nghệ thuật trồng cây cảnh Nhật Bản)

 • collage

  /kəˈlɑːʒ/

  nghệ thuật cắt dán (ảnh, giấy,... thành những hình nghệ thuật)

 • glass-blowing

  /ˈglɑːsˌbləʊəɪŋ/

  nghề thổi thuỷ tinh

 • handicraft

  /ˈhændɪkrɑːft/

  thủ công mỹ nghệ

 • poetics

  /poʊˈetɪks/

  thơ, thi pháp

 • taxidermy

  /ˈtæksɪdɜːrmi/

  thuật nhồi xác động vật

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết