Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 1)

 • scale

  /skeɪl/

  cái cân

 • apron

  /ˈeɪprən/

  tạp dề

 • kettle

  /ˈketl/

  ấm đun nước

 • pressure cooker

  nồi áp suất

 • frying pan

  cái chảo

 • fridge

  /frɪdʒ/

  tủ lạnh

 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm