Từ vựng tiếng Anh về siêu thị (phần 1)

 • shopping cart

  /ˈʃɑːpɪŋ kɑrt/

  xe đẩy mua hàng

 • shelf

  /ʃelf/

  cái kệ

 • bag

  /bæɡ/

  cái túi, cái bao

 • cash register

  /kæʃ ˈredʒɪstər/

  máy tính tiền

 • cashier

  /kæʃˈɪər/

  nhân viên thu ngân

 • receipt

  /rɪˈsiːt/

  hoá đơn

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm