Từ vựng tiếng Anh về siêu thị (phần 1)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • shopping cart

  /ˈʃɑːpɪŋ kɑrt/

  xe đẩy mua hàng

 • shelf

  /ʃelf/

  cái kệ

 • bag

  /bæɡ/

  cái túi, cái bao

 • cash register

  /kæʃ ˈredʒɪstər/

  máy tính tiền

 • cashier

  /kæʃˈɪər/

  nhân viên thu ngân

 • receipt

  /rɪˈsiːt/

  hoá đơn

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết