Từ vựng tiếng Anh về sức khỏe

Bài học này được chuẩn bị bởi
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • ambulance

  /ˈæmbjələns/

  xe cứu thương, xe cấp cứu

 • brace

  /breɪs/

  niền răng

 • pulse

  /pʌls/

  mạch đập

 • syringe

  /sɪˈrɪndʒ/

  ống tiêm

 • injection

  /ɪnˈdʒekʃən/

  mũi tiêm; (hành động) tiêm thuốc

 • walker

  /ˈwɔːkər/

  khung tập đi

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học thi TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết