Từ vựng tiếng Anh về Thời tiết (2)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • sleet

  /sliːt/

  trời có mưa và tuyết

 • hail

  /heɪl/

  mưa đá / mưa tuyết (tuyết rơi thành từng viên như mưa)

 • lightning

  /ˈlaɪtnɪŋ/

  chớp, tia chớp

 • fog

  /fɒɡ/

  sương mù

 • foggy

  /ˈfɔːɡi/

  có sương mù

 • dew

  /djuː/

  sương sớm

 • frost

  /frɒst/

  sương giá

 • thunder

  /ˈθʌndər/

  tiếng sấm

 • ice

  /aɪs/

  băng

 • icy

  /ˈaɪsi/

  đóng băng, lạnh cóng

 • hot

  /hɒt/

  nóng

 • warm

  /wɔːrm/

  ấm áp

 • cold

  /kəʊld/

  lạnh

 • freezing

  /ˈfriːzɪŋ/

  lạnh cóng

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết