Từ vựng tiếng Anh về tiệm làm tóc (phần 2)

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • curler

  /ˈkɜːrlər/

  ống cuốn

 • dye

  /daɪ/

  nhuộm

 • haircut

  /ˈherkʌt/

  cắt tóc

 • shave

  /ʃeɪv/

  cạo (râu, tóc)

 • hairstyle

  /ˈherstaɪl/

  kiểu tóc

 • bun

  /bʌn/

  tóc bới

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết