Từ vựng tiếng Anh về Tiếng động vật

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • bark

  tiếng sủa (chó)

 • howl

  /haʊl/

  tiếng hú (chó sói)

 • growl

  tiếng gầm gừ

 • buzz

  tiếng vo vo

 • roar

  /rɔːr/

  tiếng gầm, rống (sư tử, hổ)

 • squeak

  /skwiːk/

  tiếng chít chít (chuột)

 • crow

  /kroʊ/

  tiếng gà gáy

 • hoot

  /huːt/

  tiếng cú kêu

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết