Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Bảo Bình

 • honest

  /ˈɒnɪst/

  trung thực

 • impartial

  /ɪmˈpɑːʃəl/

  công bằng, vô tư

 • inquisitive

  /ɪnˈkwɪzətɪv/

  tò mò, ham khám phá

 • tender

  /ˈtendər/

  dịu dàng

 • candid

  /ˈkændɪd/

  dũng cảm

 • inventive

  sáng tạo

 • unpredictable

  /ˌʌnprɪˈdɪktəbl/

  tâm trạng thất thường

 • aloof

  /əˈluːf/

  xa cách, thờ ở

 • erratic

  /ɪˈrætɪk/

  không tin cậy được

 • obstinate

  /ˈɑːbstɪnət/

  cứng đầu

 • indifferent

  /ɪnˈdɪfərənt/

  thờ ơ, hờ hững

 • extremist

  /ɪkˈstriːmɪst/

  cực đoan

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm