Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Kim Ngưu

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • down to earth

  /ˌdaʊntuˈɜːθ/

  thực tế, không viển vông

 • persistent

  /pəˈsɪstənt/

  kiên trì, dai dẳng

 • dependable

  /dɪˈpendəbl/

  có thể tin cậy được

 • generous

  /ˈdʒenərəs/

  hào phóng, rộng rãi

 • patient

  /ˈpeɪʃənt/

  kiên nhẫn, nhẫn nại

 • independent

  /ˌɪndɪˈpendənt/

  độc lập, không phụ thuộc dựa dẫm

 • self-indulgent

  /ˌselfɪnˈdʌldʒənt/

  bê tha

 • lazy

  /ˈleɪzi/

  lười nhác

 • stubborn

  /ˈstʌbən/

  cứng đầu, cố chấp

 • materialistic

  /məˌtɪəriəˈlɪstɪk/

  coi trọng vật chất

 • frugal

  /ˈfruːɡəl/

  tiết kiệm

 • possessive

  /pəˈzesɪv/

  chiếm hữu

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết