Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Nhân Mã

Bài học này được chuẩn bị bởi LeeRit
Website học từ vựng tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
 • frank

  /fræŋk/

  ngay thẳng, bộc trực

 • buoyant

  lạc quan, tự tin

 • knowledgeable

  /ˈnɑːlɪdʒəbl/

  hiểu biết

 • philosophical

  /ˌfɪləˈsɑːfɪkl/

  điềm đạm

 • benevolent

  /bɪˈnevələnt/

  nhân từ, tốt bụng, rộng lượng

 • venturesome

  /ˈventʃərsəm/

  sẵn sàng mạo hiểm

 • brash

  /bræʃ/

  quá tự tin

 • reckless

  /ˈrekləs/

  thiếu thận trọng, liều lĩnh

 • tactless

  /ˈtæktləs/

  không khéo ứng xử

 • restless

  /ˈrestləs/

  ngọ nguậy; không kiên nhẫn

 • flippant

  /ˈflɪpənt/

  thiếu nghiêm trang, khiếm nhã

 • capricious

  /kəˈprɪʃəs/

  thất thường

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm
 • Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo,
  hãy dùng app

  Giao tiếp PRO Xem thêm chi tiết