Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Ngư

 • passionate

  /ˈpæʃənət/

  đầy đam mê

 • sensitive

  /ˈsensɪtɪv/

  nhạy cảm

 • compassionate

  /kəmˈpæʃənət/

  có lòng trắc ẩn

 • selfless

  /ˈselfləs/

  vị tha

 • creative

  /kriˈeɪtɪv/

  sáng tạo

 • intuitive

  /ɪnˈtjuːɪtɪv/

  có trực giác

 • irritable

  /ˈɪrɪtəbl/

  hay cáu gắt

 • irresolute

  /ɪˈrez.əl.uːt/

  phân vân, không quyết đoán

 • escapist

  /ɪˈskeɪpɪst/

  thoát ly thực tế

 • sluggish

  /ˈslʌɡɪʃ/

  chậm chạp

 • submissive

  /səbˈmɪsɪv/

  không có chủ kiến

 • idealistic

  /ˌaɪdiəˈlɪstɪk/

  tôn thờ hình mẫu lý tưởng

Bạn đang tìm hiểu về việc học tiếng Anh online?

Đọc ngay 2 bài viết của Peter Hưng, người sáng lập LeeRit.com, về tương lai của giáo dục online:

Cùng tham gia trả lời câu hỏi về những từ vựng trên
ở Phần bình luận bên dưới Bạn nhé!

Kích để tham gia
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Bạn đã biết được bao nhiêu từ ở trên?

Test ngay với 10 câu hỏi dưới đây!

Học TOEIC để tăng cơ hội việc làm & cải thiện tiếng Anh công sở

luyen thi toeic online

Trả lời ở phần bình luận dưới đây

Các bộ từ vựng ở LeeRit mà bạn sẽ muốn học

Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh ở trường học

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh theo Chủ đề

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề (100+ bộ)

Xem thêm